دکتر يوسف جهانديده

عکس دکتر يوسف جهانديده

Fellowship  Dental  Laser ,Aachen ,Germany  2012

 

Fellowship  Implant  , Genova  ,Italy 2001      

 
Master of Science in Fix prosthodontic, Tehran University of Medical  
Science 1997

 
Doctor of Dentistry, Shiraz  University of Medical Science 1990

 
Work Experiences
Assistant professor of Guilan University of Medical Science July 1997- Present
Member of American Academy of Implantology 2010-Present
Practical  Implant  Surgery and  Prosthesis  in Private  Office 1997- Present
Run a Private Educational Institution  in Implant Dentistry  May 2007-
Present
Lecturer in Implant Field ( Surgery & Prosthesis )    
A member of professor Selection of the Committee of the Guilan University Dec 2003
A Member of the Administration of forensic Medicine Dec 2003
Dentist .Zahedan University of Medical Science June 1992-1993
Dentist Military Service November 1990 –May 1992

 

 

 
Honors
Distinguished Researcher recognition from Guilan University of Medical Science 2003
Granted first place in 13 course of Dentistry Specialty Examination in Fix prosthodontics September 1997


کشور:ایران، جمهوری اسلامی
شهر/شهرک:رشت
آدرس پست الکترونیک:drjahandideh5@gmail.com
نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
درس‌ها:درس پروتز ثابت دکتر یوسف جهاندیده
[[firstaccess]]:چهارشنبه، 09 مهر 1393، 02:19   (3 سال 290 روز)
زمان آخرین دسترسی:چهارشنبه، 22 دی 1395، 12:55   (1 سال 187 روز)