آنمی و اختلالات هموستاز
(آنمي)

 برای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائید


                                    

دكتر نازيلا جوادي پاشاكي
استادیار هیات علمی


پرستاری مراقبت ویژه اختصاصی 7

(انکولوژی، خون، سیستم ایمنی و بیماریهای عفونی)


 


برای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائید