ارزشیابی 360 درجه
(ارزشیابی 360 درجه)

 ورود کاربران مهمان به این درس مجاز است
 برای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائید


خانم ساقی موسوی

عضو هیئت علمی دانشگاه ارزشیابی 360 درجه


 

ورود کاربران مهمان به این درس مجاز است  برای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائید