نقایص مادرزادی
(نقایص مادرزادی)

 برای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائید

دکتر محمدهادی بهادری

دکترای تخصصی جنین شناسینقایص مادرزادی (Birth Defects)

 

برای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائید